countryheart1
נסרג עם חוטי שוגר אנד קרים

 

ההוראות האלה הן תרגום לדגם של Daniela Herbertz והנה הלינק למקור באנגלית 

חומרים: לפחות 3 צבעים של חוט חלק כל שהו ומסרגה תואמת

הבהרות: מונחים המופיעים בדגם זה:
עמוד קצר – מתחילים כמו עמוד רגיל, חוט על המסרגה, נכנסים לעין ומושכים חוט , יש 3 לולאות על המסרגה, לוקחים חוט ומושכים דרך 3 העיניים יחד  הנה סרטון
עמוד כפול – עמוד שמתחיל עם שני ליפופים על המסרגה  על המסרגה הנה סרטון
עמוד משולש – עמוד שמתחיל עם 3 ליפופים  על המסרגה הנה סרטון
קלאסטר של 3 עמודים כפולים – הנה סרטון 

הוראות סריגה

סיבוב 1: יוצרים שרשרת של 6 עיניים וסוגרים לעיגול. סורגים 3 עיני שרשרת ( נספר כעמוד הראשון ), סורגים עוד 15 עמודים לתוך העיגול. סוגרים סיבוב בעין שטוחה לתוך העין העליונה של 3 עיני השרשרת איתן התחלנו את הסיבוב (סה”כ 16 עמודים)
סיבוב 2: עין שטוחה לתוך העין הבאה,עולים עם 4 עיני שרשרת ( נספר כעמוד כפול) סורגים לתוך אותו מקום קלאסטר של 2 עמודים כפולים, 4 עיני שרשרת, מדלגים על העין הבאה, * לתוך העין שאחרי סורגים קלאסטר של 3 עמודים כפולים, 4 עיני שרשרת, מדלגים עין * חוזרים על הפעולה 7 פעמים, סוגרים סיבוב בעין שטוחה לתוך העין העליונה של הקלאסטר הראשון. ( סה”כ 8 עלי כותרת של הפרח)
countryheart2
סיבוב 3: מתחברים עם צבע חדש באחד מהרווחים ( של 4 עיני שרשרת מהסיבוב הקודם) * לתוך הרווח סורגים: 7 חצאי עמודים ועין שרשרת* חוזרים על הפעולה 8 פעמים, סוגרים סיבוב עם עין שטוחה לתוך חצי העמוד הראשון.
countryheart3
סיבוב 4: עין שרשרת, חצי עמוד לתוך אותה עין של סגירת הסיבוב הקודם, חצי עמוד לתוך 6 העיניים הבאות, חצי עמוד לתוך הרווח מסיבוב קודם, מדלגים על 7 עיניים , לתוך הרווח הבא סורגים 10 עמודים משולשים, מדלגים על 7 עיניים, לתוך הרווח הבא סורגים חצי עמוד, לתוך 7 העיניים הבאות סורגים חצי עמוד, לתוך הרווח הבא סורגים חצי עמוד, מדלגים על 7 העיניים הבאות, לתוך הרווח הבא סורגים 10 עמודים משולשים, מדלגים 7 עיניים, חצי עמוד לתוך הרווח הבא, מדלגים 7 עיניים, לתוך הרווח הבא סורגים 10 עמודים משולשים, , מדלגים 7 עיניים, חצי עמוד לתוך הרווח הבא,  סוגרים סיבוב עם עין שטוחה לתוך חצי העמוד הראשון..
countryheart4countryheart5
סיבוב 5: מתחברים עם צבע חדש באותה נק’ סגירה מסיבוב קודם, עין שרשרת וחצי עמוד לתוך אותה עין שהתחברת עם הצבע החדש., חצי עמוד בעין הבאה, עין שטוחה לתוך 3 העיניים הבאות, חצי עמוד לתוך 2 העיניים הבאות, עמוד קצר לעין הבאה, חצי עמוד לתוך 5 העיניים הבאות, ( את אמורה להגיע עכשיו לקצה התחתון של הלב) 3 עיני שרשרת, חצי עמוד לתוך 5 העיניים הבאות, עמוד קצר לעין הבאה, חצי עמוד בשתי העיניים הבאות, עין שטוחה ב3 העיניים הבאות, חצי עמוד בשתי העיניים הבאות, עמוד קצר לעין הבאה, 2 עמודים לתוך העין הבאה, 2 עמודים לתוך העין שאחרי, 2 עמודים כפולים לתוך כל אחת מארבע העיניים הבאות, 3 עמודים כפולים לתוך כל אחת משתי העיניים הבאות, עמוד לעין הבאה,  עמוד קצר לעין הבאה, חצי עמוד לעין הבאה, עמוד קצר לעין הבאה, עמוד לעין הבאה, 3 עמודים כפולים לתוך כל אחת משתי העיניים הבאות, 2 עמודים כפולים לתוך כל אחת מ4 העיניים הבאות, 2 עמודים לתוך העין הבאה, 2 עמודים לתוך העין שאחרי, עמוד קצר לעין הבאה,  סוגרים סיבוב עם עין שטוחה לתוך חצי העמוד הראשון.
countryheart6
סיבוב 6: מתחברים עם צבע חדש לקודקוד התחתון של הלב ( רווח של 3 עיני שרשרת מהסיבוב הקודם) , עין שרשרת, לתוך אותו רווח סורגים : חצי עמוד, עין שרשרת, חצי עמוד), חצי עמוד לתוך 21 העיניים הבאות, 2 חצאי עמוד לתוך כל עין ב11 עיניים הבאות, חצי עמוד לתוך 2 העיניים הבאות, מדלגים עין ( זאת העין שהיא המרכז העליון של הלב) חצי עמוד בשתי העיניים הבאות, 2 חצאי עמודים לתוך כל עין ב11 עיניים הבאות, חצי עמוד לתוך 21 העיניים הבאות, סוגרים סיבוב עם עין שטוחה לתוך חצי העמוד הראשון.
countryheart7
סיבוב 7: שינוי מהדגם המקורי אני סרגתי מניפות : לתוך הקודקוד התחתון של הלב סרגתי 3 חצאי עמודים ואז מניפות מסביב * מדלגים 2 עיניים, סורגים 5 עמודים לתוך העין הבאה, מדלגים 2 עיניים , חצי עמוד עין הבאה* חוזרים מסביב ללב. סוגרים

אפשר לקשט עם ריקמה, כפתורים או מה שעולה על דעתכן


// סגור לתגובות על לב כפרי במסרגה אחת